ગોધરિયું વાજું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોધરિયું વાજું

  • 1

    મૂર્ખાઓનું ટોળું.