ગોફણો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોફણો

પુંલિંગ

  • 1

    ગોફણી; ગોફણડો; અંબાડે લટકાવવાનું સ્ત્રીઓનું એક ઘરેણું.

  • 2

    તુંગા પર જડેલો લાકડાનો એક ભાગ.