ગોબરગૅસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોબરગૅસ

પુંલિંગ

  • 1

    છાણ મળ મૂત્રાદિમાંથી કઢાતો (બળતણ માટે) ગેસ.