ગોયણી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોયણી કરવી

  • 1

    (બાધા અંગે) સોહાગણને જમવા બોલાવવી.