ગોયણી જમાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોયણી જમાડવી

  • 1

    (બાધા અંગે) સોહાગણને જમવા બોલાવવી.