ગોયણી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોયણી વાળવી

  • 1

    ગોયણી જમાડવી.