ગોરસશાસ્ત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોરસશાસ્ત્રી

પુંલિંગ

  • 1

    ગોરસશાસ્ત્રનો વિદ્વાન.