ગુજરાતી માં ગોળગોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગોળગોળ1ગોળગોળ2

ગોળગોળ1

વિશેષણ

  • 1

    અસ્પષ્ટ; ઉડાઉ.

ગુજરાતી માં ગોળગોળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ગોળગોળ1ગોળગોળ2

ગોળગોળ2

વિશેષણ

  • 1

    નરમ; પૂર્ણ રીતે ચડી ગયેલું.

  • 2

    લાક્ષણિક જેનું મન પીગળી ગયું હોય-પૂર્ણ રીતે ચડી અનુકૂળ થઇ ગયું હોય એવું.