ગોળનું ગાડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળનું ગાડું

  • 1

    અતિપ્રિય-ગમતી વસ્તુ.