ગોળનું ગાલ્લું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળનું ગાલ્લું

  • 1

    અતિપ્રિય-ગમતી વસ્તુ.