ગોળનું માટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળનું માટલું

  • 1

    અતિપ્રિય-ગમતી વસ્તુ.