ગોળાફેંક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળાફેંક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધાતુના વજનદાર ગોળાને ફેંકવાની રમત.