ગોળીનું પાણી સુકાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળીનું પાણી સુકાવું

  • 1

    (પૈસાનું કે બીજું) નુકસાન થવું.