ગોળો ગબડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળો ગબડાવવો

  • 1

    ગપ હાંકવી.

  • 2

    અડચણ નાખવી.