ગોળો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળો ચડવો

  • 1

    પેટમાં વાયુ ચડવો.