ગોળો ને ગોફણ સાથે જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળો ને ગોફણ સાથે જવાં

  • 1

    અલાબલા-નડતર દૂર થવી.