ગોળ તોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોળ તોડવો

  • 1

    બેટીવહેવારના ગોળ બહાર જવું.