ગોવરું આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોવરું આવવું

  • 1

    ઓરી નીકળવી.