ગોવાનું ગડગડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગોવાનું ગડગડિયું

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક શ્રીફળ; પાણીચું; રજા.