ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ

વિશેષણ

  • 1

    ગાયો અને બ્રાહ્મણોનું પાલનપોષણ કરનાર (રાજા).