ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૌબ્રાહ્મણ પ્રતિપાળ

વિશેષણ

  • 1

    ગાયો અને બ્રાહ્મણોનું પાલનપોષણ કરનાર (રાજા).