ગૌશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ગૌશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગાયો રાખવાનું મકાન અથવા વાડો.

  • 2

    દુગ્ધાલય.