ઘૂઘૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂઘૂ

અવ્યય

  • 1

    (રેલગાડી, સમુદ્ર વગેરેનો રવ).

મૂળ

રવાનુકારી