ઘૂઘરા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂઘરા જેવું

  • 1

    સુંદર; મજેનું.

  • 2

    ગમતી.

  • 3

    બોલકણું.