ઘૂઘરા મુકાવવા કે મૂકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂઘરા મુકાવવા કે મૂકવા

  • 1

    ઘૂઘરીઓની શોભા કરવી.