ઘૂઘરી બાફવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂઘરી બાફવી

  • 1

    જાર બાજરી બાફવી.