ઘૂઘરે રમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂઘરે રમવું

  • 1

    (છોકરું) સુખમાં કે સુખી ઘેર ઊછરવું.