ઘઘ્ઘો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘઘ્ઘો

પુંલિંગ

  • 1

    ઘકાર.

  • 2

    ઘોઘો-ઠોઠ કે બેવકૂફ માણસ.