ઘુચ્ચો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘુચ્ચો

પુંલિંગ

  • 1

    ઘુમ્મો; ગુમ્મો; ધીબકો; મુક્કો.

મૂળ

રવાનુકારી