ઘચડઘચડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘચડઘચડ

અવ્યય

  • 1

    (ઘચડવાનો રવ).

મૂળ

રવાનુકારી