ઘચ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘચ દઈને

  • 1

    ઘચ અવાજ સાથે, ઝટપટ.