ઘચ દેતાકને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘચ દેતાકને

  • 1

    ઘચ અવાજ સાથે, ઝટપટ.