ઘટકઘટક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘટકઘટક

અવ્યય

  • 1

    ઘટક ઘટક કે ઝટ પી જવું; ગટકાવવું.

મૂળ

રવાનુકારી