ઘટકા ભરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘટકા ભરવા

  • 1

    સણકા આવવા.