ઘટક લઇને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘટક લઇને

  • 1

    એવો અવાજ થાય તેમ.

  • 2

    ઝટ; એકદમ.