ઘંટડી વગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટડી વગાડવી

  • 1

    ખાલી કે નવરું નકામું બનીને રઝળવું.

  • 2

    પૂરું થાય છે એમ જણાવવું.