ઘૂંટણિયાં ભરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટણિયાં ભરવાં

  • 1

    બાળકે ઢીંચણ વડે ચાલવું.