ઘૂંટણિયાં ભાંગી જવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટણિયાં ભાંગી જવાં

  • 1

    પગ નરમ થઈ જવા; (કામમાં) પાછા પડવું-હારવું.