ઘૂંટણે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટણે પડવું

  • 1

    બાળકે ઢીંચણ વડે ચાલવું.

  • 2

    લાક્ષણિક પગે લાગવું.

  • 3

    નમી પડવું; કરગરવું.