ઘટિકાયંત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘટિકાયંત્ર

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘડી માપવાનું યંત્ર.