ઘંટીટંકારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટીટંકારો

પુંલિંગ

  • 1

    ઘંટી ટંકાતી હોય એવો અવાજ કરતું પક્ષી-લક્કડખોદ.

  • 2

    ઘંટી ટાંકવાનો અવાજ.