ઘંટીનું પડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટીનું પડ

  • 1

    વસમું કામ; પીડા; ભારે બોજો.