ઘંટી તળે હાથ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટી તળે હાથ આવવો

  • 1

    સપડામણ-મુશ્કેલીમાં આવવું.