ઘંટી ધરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટી ધરાવવી

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી ઘંટી ફેરવવા માંડવી.