ઘંટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટો

પુંલિંગ

 • 1

  મોટો ઘંટ.

 • 2

  એનો ટકોરો.

 • 3

  મોટી ઘંટી (તુચ્છકારમાં).

  જુઓ ઘંટી

મૂળ

જુઓ ઘંટ

ઘૂંટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટો

પુંલિંગ

 • 1

  ઘૂંટીને બનાવેલો લોંદો.

 • 2

  ઘૂંટવાનું-લસોટવાનું સાધન.

 • 3

  ઘૂંટવાથી આવેલો ઓપ.

મૂળ

'ઘૂંટવું' ઉપરથી

ઘેટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેટો

પુંલિંગ

 • 1

  ઘેટાનો નર.