ઘૂંટ ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂંટ ભરાવી

  • 1

    ગૂંગળાવું.