ઘંટ વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘંટ વાગવો

  • 1

    (ઘરમાં) ખાલીખમ હોવું; વપરાઈ-જવું.

  • 2

    ગરીબાઈ હોવી.