ગુજરાતી

માં ઘડુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘડું1ઘૂડ2ઘેડ3ઘંડ4

ઘડું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અનાજ કે પાણી ભરવાની મોટી કોઠી.

મૂળ

'ઘડો' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ઘડુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘડું1ઘૂડ2ઘેડ3ઘંડ4

ઘૂડ2

પુંલિંગ

 • 1

  ઘુવડ; રાત્રે જ દેખી શકતું એક પક્ષી.

ગુજરાતી

માં ઘડુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘડું1ઘૂડ2ઘેડ3ઘંડ4

ઘેડ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાનો ઘડો; લોટું; ઢોચકું.

મૂળ

'ઘડો' ઉપરથી?

ગુજરાતી

માં ઘડુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘડું1ઘૂડ2ઘેડ3ઘંડ4

ઘંડ4

પુંલિંગ

 • 1

  ભમરો.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઘુવડ; રાત્રે જ દેખી શકતું એક પક્ષી.