ઘડઘડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડઘડ

અવ્યય

  • 1

    તેવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી