ઘડૂડ ઘડૂડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘડૂડ ઘડૂડ

અવ્યય

  • 1

    તેવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી